چراغ ترمز سوم پژو

عدم موجودی

توضیحات

منظور از چراغ ترمز، چراغ های قرمز عقب هستند که با گرفتن ترمز روشن می شوند  و نور پر رنگی ایجاد می کنند. به چراغ های قرمز عقب که از داخل و همراه چراغ های جلو روشن می شوند، چراغ خطر گویند.

تا به حال نظری در خصوص این محصول ثبت نشده است

نظر خود را ثبت کنید

شانزده + هشت =