ایمنی کودک در خودرو یکی از مهمترین موارد است که باید در نظر گرفته شود. نکات زیر برای افزایش ایمنی کودک در خودرو ارائه می شود: – همیشه برای کودکان از کمربند ایمنی استفاده کنید. – در خودرو، بچه‌های کوچک را همواره در صندلی ایمنی بنشانید.این کار ایمنی کودک در خودرو را بالا میبرد. – […]

> View article