ب‌ام‌و تحقیق بر روی پروژه پیش‌بینی دینامیک جای پارک را تأیید کرد. تکنولوژی یافتن جای پارک که باهدف پیدا کردن جای پارک در کمترین زمان ممکن دنبال می‌شود در همایش TU-Automotive دیترویت، که یکی از بزرگ‌ترین همایش‌های مرتبط با خودرو است به نمایش گذاشته می‌شود. تکنولوژی یافتن جای پارک با به‌روزرسانی تمام جای‌پارک‌های منطقه موردنظر در نقشه‌های […]

> View article