سیستم تعلیق جناغی دوبل دنیای‌خودرو- مهندس بابک وفایی: سیستم تعلیق خودرو هر چند به دلیل محل قرارگیری، کمتر به چشم می‌آید اما نقش بسیار مهمی در کارکرد خودرو دارد و به همین دلیل خودروسازان همواره تلاش می‌کنند توانمندی‌های این سیستم را ارتقاء دهند. سیستم‌های تعلیق در بیش از یک قرنی که از اختراع خودرو می‌گذرد […]

> View article