محل قرار گرفتن صندلی کودک بهترین محل قرار گرفتن صندلی کودک، روی صندلی عقب، در قسمت وسط و رو به عقب می باشد. در این حالت هم از ضربات وارد شده از جلو و عقب اتومبیل ایمن میماند و هم از ضربات وارد شده از طرفین در امان خواهد بود. محل قرار گرفتن صندلی کودک […]

> View article

شرایط ایمن رانندگی، برای تمام مکان‌ها، یک نیاز اساسی است؛ حتی اگر این مکان به دور از جاده و خیابان و در یک پارکینگ اتومبیل باشد. تصادفات پارکینگی یکی از شایع‌ترین عامل‌های خرابی وسایل نقلیه هستند. نسبت به تصادفات جاده‌ای، شاید این برخوردها، خفیف و پیش پا افتاده به‌نظر برسند، ولی در عین‌حال، تعداد این […]

> View article

فرض کنید در محل کار خود نشسته اید و درحال برنامه ریزی برای ساعات بعد از کار خود هستید که باید مسیری طولانی  و پرترافیک را رانندگی کنید و برای  خرید روکش صندلی تعداد زیادی مغازه را بگردید  و در آخر با کلی چانه زدن  موفق  به خرید شوید و سپس کنار خیابان بایستید تا […]

> View article