نکاتی در مورد استفاده از کولر اتومبیل ۱- دقت نمایید هنگام استارت زدن، سیستم کولر اتومبیل در وضعیت خاموش باشد، همچنین قبل از روشن نمودن سیستم کولر، بهتر است اجازه دهید تا موتور خودرو به اندازه کافی گرم شود . ۲- حتی الامکان سعی کنید اتومبیل را در محل سایه پارک نمایید و از قراردادن […]

> View article