توصیه های ایمنی برای مسافرت های تابستانی: با شروع فصل تابستان و افزایش دما در شهرهای مختلف کشورمان مسافرت های تابستانی و رفتن به مناطق خوش آب و هوا نیز آغاز می شود هرچند رعایت اصول ایمنی در همه موارد زندگی ضروری است اما برای اینکه مسافرت های تابستانی همراه با آرامش خاطر انجام شود […]

> View article