پلت فرم خودرو چیست؟ پلت فرم یکسان دو خودرو شامل قسمت هایی نظیر : طراحی،مهندسی ساخت یکسان و عملیات تولید یکسان می باشد. این بدان معناست که پایه ساخت دو خودرو از یک منبع نشات می گیرد،به عبارت دیگر طراحی آن دو  خودرو و تکنولوژی های به کار گرفته شده در آن ها از یک […]

> View article