دغدغه های رانندگان با شروع فصل سرما مشكلات هم یكی یكی شروع می‌شوند و در این بین، شاید بزرگ‌ترین مشكل ایجاد ترافیك‌های سنگین یا تصادفات زیاد به علت بارش برف و یخ بندان سطح خیابان‌ها باشد. آب و هوای زمستانی برای خودروها می‌تواند چالش‌های زیادی درست كند. از زمانی كه می‌خواهید ماشینتان را روشن كنید […]

> View article