رانندگی در هوای گرم تابستان در این مطلب چند راهنمایی برای کسانی که مسافرت‌های طولانی در گرمای شدید را خواهند داشت را در ۳ بخش جداگانه ذکر می کنیم و البته تاکید می کنیم که برای تایید برخی از موارد ذکر شده در این لیست نیاز به دانش فنی مکانیک و یا یک نفر آشنا […]

> View article