سیستم های تخلیه دود سیستم تخلیه گازهای حاصل از احتراق را از سیلندر ها بیرون می برد. دود و گاز های حاصل از احتراق معمولا از عقب خودرو در هوا تخلیه می شود. سیستم تخلیه دود سیستم تخلیه دود(شکل ۱) وظیفه جمع آوری، خنک کردن، کاهش صدا و پاکیزه سازی دود خروجی از موتور را […]

> View article