شارژ باتری خودرو معمولا ۳ روش براي اين كار وجود دارد: ۱-استارت زدن ابتدا بايد كاري كرد كه در اثر استارت زدن باتري روشن نشود( مثلا واير مركزي كويل به دلكو جدا شود ) سپس در حود ۱۵ ثانيه استارت زده شود . اگر درطول اين مدت استارت به راحتي خورده شود . باتري شارژ […]

> View article