شیشه ی ایمن در دو نوع مختلف وجود دارد : لایه لایه شده  – لامینت حرارت دیده – حرارتی سازندگان اتومبیل استفاده از شیشه ی ایمن  لایه ای را به عنوان سپرهای باد اتومبیل در سال ۱۹۲۷ آغاز کردند چیزی که بعدها به عنوان شیشه اتومبیل شناخته شد.کارخانه یک لایه نازک انعطاف پذیر شفاف به […]

> View article