لاستیک خودرو یکی از مهمترین اجزای سازنده خودرو می باشد. شاید اولین و مهمترین نکتهای که در نگاه اول ، همه ما از خودرو انتظار داریم ، داشتن چهار لاستیک است . هر لاستیک خودرو شامل ۲ بخش ظاهری ( آنچه که ما میبینیم ) میشود . اول بخش پلیمری یا همان لاستیک و سپس بخش رینگ […]

> View article