عوامل کاهش‌دهنده قدرت خودرو  تیونینگ خودرو شامل تغییر قطعات داخلی و خارجی می‌شود که هر یک می‌تواند به‌نوبه خود روی عملکرد آن تاثیرگذار باشد. مراکز حرفه‌ای تقویت اتومبیل در جهان به صورت علمی به این کار دست می‌زنند و برای تعویض قطعات وسواس زیادی نشان می‌دهند تا دست‌کم عملکرد خودرو دچار اختلال نشود. بنابراین در […]

> View article