روغن موتور امروزه تنوع «روغن موتور» در کشورمان بسیار زیاد شده است و تبلیغات عرضه‏ کنندگان این روغن‏ها به نحوی است که مصرف‏کنندگان در انتخاب روغن مناسب جهت موتور اتومبیل خود تردید داشته و سؤال می‏کنند که تفاوت روغن خوب با روغن بد چیست؟ و چه نوع روغنی در موتور باید ریخت تا نتیجه مطلوب […]

> View article