همانطور که می دانید میزان مصرف سوخت خودرو به عوامل مختلفی همچون سرعت، شتاب رانندگی، ترافیک، بار و تعداد سرنشینان، کیفیت سوخت مصرفی، استفاده از کولر، باد لاستیک و همچنین وضیعت موتور بستگی دارد. یکی از راه های اطمینان از سلامت موتور و خودرو شما، محاسبه سوخت مصرف شده می باشد. جهت اطمینان از وضعیت […]

> View article