با باک پر رانندگی کنید نکته مهم در فصل سرما این است که در مسافرت های بین شهری طولانی همیشه با باک پر در جاده ها حرکت کنید و باک بنزین خود را زود به زود پر کنید. این اقدام به این دلیل است که اگر احتمالا مشکلی در مسیر برای خودرو پیش آمد، حداقل […]

> View article