پلوس خلاص کن شاید در تبلیغات خودرو‌های شاسی‌بلندی که برای فروش گذاشته می‌شوند، زیاد دیده باشید که عنوان می‌شود محور جلو دارای پلوس خلاص‌کن و لوک (‌به اشتباه Lock به صورت لوک گفته می‌شود‌) سالم است. پلوس خلاص‌کن از آن قطعاتی است که شاید یک بار هم در طول عمرمان با آن سر و کار […]

> View article