کاهش مصرف سوخت و آلایندگی موتورهای درونسوز، امروزه به یکی از اهداف اصلی تولیدکنندگان خودرو در جهان تبدیل شده است و پیوسته راه حل‌هایی در این زمینه ارائه می‌شود. اکثر این راه حل‌ها در زمینه ارتقاء کارایی موتورهای بنزین‌سوز یا دیزلی فعلی است اما همان‌گونه که پیش از این گفتیم، راه حل‌هایی متفاوت نیز در […]

> View article

حتما تا به حال عباراتی نظیر اینکه باد نیتروژن باعث کاهش هزینه یا کاهش مصرف سوخت می شود را شنیده اید. ادعاهایی از این قبیل در مورد استفاده از باد نیتروژن مطرح می شود که در این مقاله سعی داریم صحت آنها را بررسی کنیم. ۱ – حفظ بهتر باد لاستیک هر لاستیکی به مرور […]

> View article